Välinge læggevejledning.

 
Læggevejledning – Välinge

 

Træ er et levende og naturligt materiale

Fejl, som ikke skæmmer helhedsindtrykket, er tilladte.
Den naturolierede eller matlakerede overflade fremhæver træets naturlige farve og struktur, mens hvid matlak og hvid olie dæmper denne. Variation i farve og glans ved nylagte trægulve aftager med tiden ved sollys, vask og brug. På specielt hvidpigmenterede gulve må en vis forskel i farve og glans accepteres. Desuden kan der opstå variationer grundet træets oprindelige farve og struktur.

Forberedelse før lægning

Lamelplank og parket med Välinge kan lægges svømmende på afrettet beton, gulvplader og gulvvarme i beton. Ved lægning på ESP (ESP-isolering med varmeslanger og varmefordelende metalplader) skal der udlægges minimum 12 mm trykfordelende plade under gulvet. Gulvvarmesystemet skal være godkendt til trægulve. Husk at overfladetemperaturen på trægulvet maximum må være 27°C - dette gælder også under tæpper, måtter og lignende.
Underlaget for svømmende gulve skal være plant. Der må ikke forekomme udsving over +/-2 mm målt over et retholt på 2 meter (billede 1 og 2). Ved større niveauforskelle buler og lunke, skal undergulvet oprettes før lægning. Ujævnheder i underlaget kan give knirkelyde. Gamle gulvbelægninger skal være fjernet.

Tolerancer målt på planker ved levering:

Tolerancer måles med søgeblad og elektronisk skydelære. Ved rumfugt under 35% RF kan større fuger og vaskebrætseffekt forekomme. Udfaldskrav skal bedømmes stående og i normalt lys, ikke i modlys.

Tolerancer ved sammenføjede planker:

Henvisning

I øvrigt henvises til Gulvbranchens ”Gulvfakta” og ”Trægulve – variationer og tolerancer”, TOP’s publikation ”Træ 41, Lægning af trægulv” og ”Træ 47, Valg og vedligehold”.

Værktøj

Hammer, sav, vinkel, tommestok, slagjern, afstandskiler, snor samt slagklods.

Dilatationsfuger

I rum med mere end 8 meters bredde (målt på tværs af plankerne) bør der udføres dilatationsfuger i hele gulvets længde. Ved gulvlængder over 20 meter skal der udføres dilatationsfuger på tværs af plankerne.
Et trægulv skal brydes, hvor gulvet lægges gennem døråbninger og smalle passager. Fugen kan skjules ved hjælp af gulvskinne, liste, dørtrin eller lignende.

Ved smalle gangarealer skal svømmende gulve altid lægges i længderetningen, ellers kan der forekomme en opbuling, når træet begynder at arbejde. I meget små rum kan plankerne evt. klæbes til underlaget.
Trægulvet må ikke fixeres af tungt inventar, faste skabe og ovenpåstående skillevægge.

Før lægning

Umiddelbart før lægning pakkes så mange pakker ud som muligt, for at kontrollere plankerne for eventuelle skader, fejl ogfarve/strukturforskelle. Småfejl kan med fordel anvendes ved vægge, større fejl må skæres fra eller ombyttes. Monteret gulv med synlige fejl er således ikke reklamationsberettiget. Pak dog ikke mere ud, end der kan monteres i løbet af et par timer, idet gulvets fugtoptagelse kan vanskeliggøre lægningen.

Gulvunderlag

På beton eller andet uorganisk underlag udlægges altid underlag med indbygget dampspærre og tapede samlinger (billede 4). Ved vægge bukkes dampspærren op, så det kan klemmes fast bag fodlisterne. På spånplade og andet træbaseret under udlægges under uden dampspærre.

Tilskæring ved dørkarme (billede 3)
Placer en løs planke med underlagsmaterialet på gulvet ved dørkarmen. Når man saver oven på den løse planke, opnår man den korrekte

højde og kan skubbe plankerne ind under dørkarmen og samtidig tage højde for en dilatationsåbning.
Der skal også være dilatationsåbninger ved dørtrin. Det opnås ved at fjerne et stykke af dørtrinets nederste kant på gulvsiden eller ved at købe passende dørtrinspaneler eller kantlister.

Læggeretning

Plankerne lægges normalt i samme retning, som vindueslyset kommer ind i rummet. I lange smalle rum anbefaler vi, at plankerne lægges i rummets længderetning. Hvis undergulvet er af træ, skal plankerne lægges vinkelret på det.

Lægningen

Begynd med at opmåle rummets bredde og beregne, hvor mange rækker planker der skal bruges. Hvis bredden af den sidste række er under 40 mm, tilskæres den første række planker til en mindre bredde. Plankerne lægges ved at sætte dem sammen med fer-/notstrukturen uden lim.
Start lægningen fra venstre mod højre (billede 5) ved rummets åbningsfrie væg ved at placere den første planke med den lange ferside ind mod væggen (billede 6). Plankernes afstand fra væggen kan justeres senere med kiler, når 3-4 rækker er lagt.

BEMÆRK! Fjern altid ferene fra den første række planker, så dilatationsfugen bliver bred nok. Tag højde for det med alle endestød ind mod væggen. Læg den næste planke med den korte side (billede 7) ved en vis vinkel i forhold til den foregående planke, og læg forsigtigt planken ned på gulvet, mens fer-/notsamlingen skubbes sammen. Gå videre på den måde, og læg den første række. Tip: Man kan ”lirke” endestødet på plads ved at vippe planken en anelse op og ned, når den lægges. Pas på ikke at tage for hårdt fat og bøje plankerne, da det giver små brud i den lakerede overflade.

Skær den sidste planke i rækken til, idet der tages højde for dilatationsfugen, og læg planken. Hvis startvæggen ikke er lige, kan væggens form ses i startrækken. Understøt plankerne, og skær dem til efter væggens form. Læg plankerne igen fra venstre mod højre, idet der tages højde for dilatationsåbningen. Tip: Man opnår den korrekte længde ved at vende feren på den korte side ind mod væggen og markere det korrekte afskæringssted (billede 8).

Start den næste række (billede 9) med det venstre overstykke. Overlapningen for tilstødende planker skal være mindst 20 cm (billede 14). Læg den første planke i den næste række (billede 10) i en vis vinkel i forhold til den første rækkes planke, og læg den på gulvet. Hvis der er et mellemrum i samlingen, skal man kontrollere, at den tidligere rækkes not er ren.
Skub en kile (billede 11) til ca. 50 mm fra enden af den tidligere lagte planke.

Læg først den næste plankes korte side i en vis vinkel i forhold til den foregående planke, og læg den lange side. Skub planken fremad og nedad og fremad mod gulvet på samme tid med samme vinkel som den foregående planke (billede 12). Fjern kilen, og bank plankerne på plads (billede 13) med slagklods, så sidesamlingerne slutter tæt og sidder ordentligt.
Bemærk! Brug ikke en planke som slagklods. Når 3-4 rækker er lagt (billede 14), justeres trægulvets dilatationsåbning i forhold til væggen ved hjælp af kiler.

Sidste række

Mål bredden for den sidste række planker flere steder (husk dilatationsfugen), marker skærelinjen og skær plankerne til i den rigtige størrelse. Læg plankerne, og træk dem på plads med et trækjern. Brug beskyttelse mellem væggen og værktøjet. Hvis den sidste række planker skal lægges under en dørkarm, skæres låsekanten væk (billede 15), der påføres lim i noten, og planken lægges (billede 16 og 17). Installer strammekiler. Med rør, der skal føres gennem huller (billede 18), opmåles planken til den korrekte længde/bredde. Marker rørets diameter på planken med en vinkel. Mål rørets afstand fra den lagte planke, og marker det på den planke, der skal bores i. Marker det andet rørs placering på samme måde. Marker rørenes centrum på planken. Bor huller til rørene, der er 20 mm større end rørenes udvendige mål. Skær det stykke ud, der skal placeres bag rørene, ved hjælp af en stiksav. Hold saven i en vinkel på 45 grader, når der saves mellem hullerne. Læg planken. Påfør lim på alle sider af det afsavede stykke, og læg det på plads.

Afslutning

Afstandskiler mod væg fjernes og fodlister samt rørrosetter monteres.
Efter lægning skal gulvet afdækkes, hvis yderligere arbejde i rummet udføres.
Afdæk ikke, hvis gulvvarme er i drift.
Hvis der under lægningen er forekommet små revner, kan disse udbedres med spartelmasse/stikvoks i afpasset farve.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkter